ABOLTINS, JANIS


Aboltins' Military College Cadet photoSources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1978 No.1 pg. 27 [Malins]
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1980 No.1 pg. 39 [K.Krastins]
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1983 No.3 pg. 31 [K.Krastins]
- Hazners & Berzins (ed) Latviesu Karavirs Otra Pasaules Kara Laika Vol.7 pg.31, 62,
     72-76
- Kadets No.17, 1990.- HOME -