ALKSNIS, JANIS


ArgalisSources
- Latvijas Aviacijas Vesture Edvins Bruvelis
- J.Alksnis' documents ("Personas Aplieciba")
- R.Gulbis' log book


- HOME -