BABICEVS, SERGEIS

Sources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1979 No.4 pg. 17
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1983, No.3
- Hazners & Berzins (ed) Latviesu Karavirs Otra Pasaules Kara Laika Vol.7 pg.39
- Humberstone, R (ed) Latvian Air Force 1918-1940 pg.16
- Irbitis, K. Of Struggle and Flight
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934
- Loza & Ozolins, Latviesu Lidotaji Vol.2, pg. 15
- Sturtivant, Ray & Page, Gordon The DH.4 / DH.9 File pg.265- HOME -