BELANINS, ALEKSANDRS

Sources
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1979 No.1 pg. 35
- Hazners & Berzins (ed) LKOPKL Vol.7 pg. 22
- Loza & Ozolins, Latviesu Lidotaji Vol.2, pg. 12, 81
- Sparnota Latvija, No.51 (Sept 1938) pg. 635
- Sparnota Latvija, No.54 (Dec 1938) pg. 752
- Sparnota Latvija, No.66 (Dec 1939) pg.383

- HOME -