BIEDRINS, ARNOLDS

Sources
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Jaunais Kurzemnieks July 13, 1938
- Sparnota Latvija, No.50 (Aug 1938) pg.605
- Sparnota Latvija, No.51 (Sept 1938) pg. 629
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.685, 689
- Sparnota Latvija, No.62 (Aug 1939) pg.270, 272

- HOME -