CELMINS, REINHOLDS


CelminsSources
Bruvelis, Edvins, Latvijas Aviacijas Vesture
Jaunais Kurzemnieks July 14, 1937
Sparnota Latvija No.53, November 1938.

- HOME -