DIMZA VOLDEMARS


Voldemars DimzaSources
- Aizsargs, No.184 (1939, No.10), pg.702
- Aviacijas Svetki (1932) Programma, pg.7, 9
- Aviacijas Svetki (1935) Programma, pg.10
- Briedis, E. Latviesa Stasts, pg. 107
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Irbitis, K. Of Struggle and Flight
- Jaunais Kurzemnieks July 13, 1938
- Jaunakas Zinas, June 2, 1932, pg.10
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934
- Sparnota Latvija, No.36 (Jun 1937) pg.193
- Sparnota Latvija, No.37/38 (Jul/Aug 1937) pg.233
- Sparnota Latvija, No.39 (Sep 1937) pg.253
- Sparnota Latvija, No.40 (Oct 1937) pg.277*, 278, 280*
- Sparnota Latvija, No.41 (Nov 1937) pg.287, 290, 310, 311, 316, 317
- Sparnota Latvija, No.50 (Aug 1938) pg.603, 604, 605, 607, 608
- Sparnota Latvija, No.51 (Sept 1938) pg. 629, 631, 633, 636
- Sparnota Latvija, No.52 (Oct 1938) pg. 664, 665. 667
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.684, 709, 711, 713, 715
- Sparnota Latvija, No.54 (Dec 1938) pg. 749, 752
- Sparnota Latvija, No.56 (Feb 1939) pg.69, 70
- Sparnota Latvija, No.57 (March 1939) pg.75
- Sparnota Latvija, No.58 (Apr 1939) pg.132
- Sparnota Latvija, No.60 (June 1939) pg.216, 217, 223
- Sparnota Latvija, No.61 (July 1939) pg.254
- Sparnota Latvija, No.62 (Aug 1939) pg.270, 271, 272
- Sparnota Latvija, No.63 (Sep 1939) pg.297, 298, 300
- Sparnota Latvija, No.66 (Dec 1939) pg.382, 383
- Sparnota Latvija, No.71/72 (May 1940) pg.171


- HOME -