GRANTS, VILIS

Sources
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1970 No.3 pg. 17
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1979 No.1 pg. 32
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.684, 686, 687, 689, 690, 692
- Sparnota Latvija, No.60 (June 1939) pg.224

- HOME -