GRUNDMANIS, ARTURS

Sources
- Aviacijas Svetki (1932) Programma, pg.10
- Aviacijas Svetki (1935) Programma, pg.11
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1969 No.2 pg. 14 [Rucels]
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934
- Sparnota Latvija, No.61 (July 1939) pg.247- HOME -