KRASTINS, KARLIS


Karlis Krastins

AndersonsSources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1979, No.1
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1979, No.1 - 1980 No.1
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1982, No.5 - 1983 No.6
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1984, No.1
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1985, No.5 - 1986 No.2
- Kadets No.20 (1993).
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934

- HOME -