KRUMINS, KARLIS

Sources
Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
Kadets No.4, 1974.- HOME -