LASMANIS, ARTURS

Sources
- Aviacijas Svetki (1935) Programma, pg.11
- Briedis, E. Latviesa Stasts, pg. 80, 121
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1977, No.3
- Jaunais Kurzemnieks July 14, 1937
- Kadets No.9, pg.64
- Latvijas Kareivis 1937-04-11
- Latvijas Kareivis 1937-09-26
- Latvijas Kareivis 1937-11-17
- Loza & Ozolins, Latviesu Lidotaji Vol.2, pg. 81
- Sparnota Latvija, No.33 (Mar 1937) pg.85
- Sparnota Latvija, No.39 (Sep 1937) pg.251, 252
- Sparnota Latvija, No.40 (Oct 1937) pg.276
- Sparnota Latvija, No.41 (Nov 1937) pg.290, 312
- Sparnota Latvija, No.42 (Dec 1937) pg.345
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.684, 685, 686, 687, 688, 689

- HOME -