MORKANS, INDRIKIS

Sources
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1990 No.5 pg. 27
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1991 No.1 pg. 54 [CM]
- Kadets, No.16 (1989) pg.56
- Latvijas Aviacijas Fonda Avize, No.6, Oct. 16, 1991, pg.3

- HOME -