MUIZNIEKS, JANIS


Janis MuiznieksSources
- Bruvelis, Edvins. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1979 No.1 pg. 35
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1989, No.4
- Irbitis, Karlis. Of Struggle and Flight
- Jaunais Kurzemnieks July 13, 1938
- Muiznieks, Janis. Putnu Cels

- HOME -