OZOLINS, ARVIDS


Ozolins' Military College Cadet photoSources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Hazners & Berzins (ed) Latviesu Karavirs Otra Pasaules Kara Laika Vol.7 pg.31, 39.
- Kadets No.8, 1979.- HOME -