PAGRODS, JANIS

Sources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1973, No.4
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931

- HOME -