PETERSONS, BERNHARDS


PetersonsSources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Jaunais Kurzemnieks July 14, 1937
- Latvijas Kareivis May 22, 1930
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931

- HOME -