PUSKELIS, NARCISS


PuskelisSources
- Andersons, E. Latvijas Brunotie Speki pg. 287
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Insignia Magazine - Latvian Air Force 1918-1940 pg. 2
- Irbitis, K. Of Struggle and Flight
- Sparnota Latvija, No.24 (Jun 1936) pg.716
- Sparnota Latvija, No.32 (Feb 1937) pg.39*
- Subota, Sandra Aviacijas Attistiba Latvija, pg. 4
- Sparnota Latvija, No.60 (June 1939) pg.197
- Sparnota Latvija, No.71/72 (May 1940) pg.167

- HOME -