RINKIS, VALTERS

Sources
- Aviacijas Svetki (1932) Programma, pg.9
- Aviacijas Svetki (1935) Programma, pg.10, 11, 28
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1970 No.3 pg. 17
- Insignia Magazine - Latvian Air Force 1918-1940 pg.31
- Irbitis, K Latvijas Aviacija un tas Pionieri pg. 91
- Irbitis, K. Of Struggle and Flight
- Latvijas Kareivis, May 27, 1930
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934
- Sparnota Latvija, No.33 (Mar 1937) pg.85
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.684, 689, 690, 692
- Sparnota Latvija, No.9 (March 1935) pg. 255

- HOME -