STRAUTNIEKS, AUGUSTS

Sources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Kadets No.5 (1975)
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934- HOME -