TOMASS, ALEKSANDRS


Aleksandrs TomassSources
- Bruvelis, Edvins Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1960, No.4
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1960, No.5
- Latvijas Kareivis, May 22, 1930
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931
- Latvijas Kareivis, Sept.5, 1934
- Latvijas Kareivis, Sept.11, 1934
- Varpa, Igors Latviesu Karavirs Zem Kaskrusta Karoga


- HOME -