TREIJS, PETERIS

Sources
- Aviacijas Svetki (1932) Programma, pg.9, 10, 19
- Aviacijas Svetki (1935) Programma, pg.11
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1990 No.5 pg. 28 [Krastins]
- Jaunakas Zinas, June 2, 1932, pg.10
- Latvijas Kareivis, May 22, 1930
- Latvijas Kareivis May 30, 1931
- Latvijas Kareivis June 2, 1931
- Sparnota Latvija, No.31 (Jan 1937) pg.17
- Sparnota Latvija, No.32 (Feb 1937) pg.50
- Sparnota Latvija, No.51 (Sept 1938) pg. 639
- Sparnota Latvija, No.52 (Oct 1938) pg. 666
- Sparnota Latvija, No.61 (July 1939) pg.247

- HOME -