VJAKSE, ALOIZSAndersons


Sources
- Daugavas Vanagu Menesraksts 1987, No.4
- Latvijas Aviacijas Vesture Bruvelis, Edvins

- HOME -