ZALITIS, ERNESTS

Sources
- Bruvelis, E. Latvijas Aviacijas Vesture
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1982 No.6 pg. 35
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1983 No.3 pg. 31
- Daugavas Vanagu Menesraksts, 1983 No.6 pg. 29, 30
- Sparnota Latvija, No.40 (Oct 1937) pg.278, 279
- Sparnota Latvija, No.53 (Nov 1938) pg.690, 691
- Sparnota Latvija, No.60 (June 1939) pg.224
- Sparnota Latvija, No.64 (Oct 1939) pg.322

- HOME -