LATVIAN AVIATION ITEMS FROM "SPARNOTA LATVIJA" - 1935 • Issue # 7 - January 1935, No.1

 • Issue # 8 - February 1935, No.2
  • Vispareja Dala
   • Civilaviacijas un aerokluba vaodšas personas
   • Jaunie civilaviacijas likumi
   • Pulkvedis-lidotajs 1000 stundas pie lidmašinas stures
   • Gadasim aerodromus
   • Civilaviacijas inspektora, pulkv. Indana jubileja
   • Latvijas Aeroklubs pildis spraustos merkus
   • Vienota aviacija
   • Mums japanak arzemnieki
   • Apcerejumi par lidotaju psichologiju un fiziologiju
  • Aviacija Arzemes
   • Planieru Sports Arzemes
   • Jaunaka anglu sporta lidmašina
  • Nodala Literaturai
   • 3200 metrus virs Smardes
  • Civilaviacijas Inspektora Oficialie Pazinojumi
  • Latvijas Aerokluba Pazinojumi
   • Buru Lidotaju Sekcija


 • Issue # 9 - March 1935, No.3
  • Vispareja Dala
   • Aeroklubs stiprina savas rindas
   • Sparnotas Latvijas aptauja
   • Jelgava iet aviacijas pirmas rinda
   • Civila aviacija Polija
   • Aviacija no mediciniska viedokla
   • Kadus merkus sevim sprauž Lietuvas Aeroklubs
  • Aviacija Arzemes
   • Francu Lidotaju Humors
   • Lidmašina ar 12 z.sp. motoru “Debess blusa”
  • Nodala Literaturai
   • Kad lidotajs apmaldaa
  • Mans pirmais leciens ar izpletni
  • Latvijas Aerokluba Pazinojumi
  • Kas jazin aizsargu lidotajam
  • Vestulnieks


 • Issue # 10 - April 1935, No.4

 • Issue # 11 - May 1935, No.5

 • Issue # 12 - June 1935, No.6

 • Issue # 13 - July 1935, No.7

 • Issue # 14 - August 1935, No.8

 • Issue # 15 - September 1935, No.9

 • Issue # 16 - October 1935, No.10

 • Issue # 17 – November 1935, No.11
  • Vispareja Dala
   • Starptautiskas meteorologiskas konferences Varšava
   • Latvijas aviacijas seras – Boja gajuši tris lidotaji
   • Provinces nodalu rosiba
   • Stratosferas lidojumu problemas
   • Lidošanas apstakli Abesinija
   • Planieru avarijas un vinu noveršana. Avariju izcelšanas.
  • Aviacija arzemes
  • Literariska Dala
   • Bez atruma
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi


 • Issue # 18 - December 1935. No.12
  • Vispareja Dala
   • Vienota tauta vienotai aviacijai
   • Valsts vadiba apsveic aeroklubu
   • Aizsargu lidotaji gatavojas saviem gada svetkiem
   • Kaija un Vanags
   • Sporta lidotaju kursi
   • Liepajas lidotaju panakumi
   • Planieru sports arzemes
   • No darbnicas lidz lidojumam
  • Aviacija arzemes
   • Jaunas konstrukcijas – jaunas idejas
   • Lidmašina par 3000 ls.
   • Arzemju Kronika
  • Kad jalec ara no lidmašinas
  • Lidošanas kurss bildes
  • Par lidmašinam ar muskulu speku
  • Stasti un Apcerejumi
  • Civilaviacijas Inspektora Oficials Rikojums
  • Latvijas Aerokluba Cirkulari
  • Turpinam ievietot uz gaisa satiksmi attiecošos likumus

LATVIANAVIATION.COM contents copyright © 2018 Gunārs Zūlis and heirs. All Rights Reserved.
Contributors of individual materials retain all rights to their collections and creative works.
LATVIANAVIATION.COM is a LATVIANS.COM project.

Design and hosting by [Clear-and-Simple] · Chicago · New York