LATVIAN AVIATION ITEMS FROM "SPARNOTA LATVIJA" - 1936 • Issue # 19 – January 1936, No.1
  • Vispareja Dala
   • Aviacijas attistibas patreizejais stavoklis
   • Musu sasniegumi un uzdevumi 1936. gada
   • Aviacijas pioniera darba lauks
   • Daži praktiski vienkaršojumi aeronavigacija
   • Civilaviacijas pirmais darba gads
   • Uzruna skautiem
   • Stradnieki – aviacijas pionieri pie tautas Vadona
  • Kronika
   • Jauns planieris “VEF”
   • Buru lidmašina H.17
   • Lidošanas kurss bildes
  • Aviacija arzemes
  • Nodala Stastiem
  • Latvijas Aerokluba Pazinojumi

 • Issue # 20 – February 1936, No.2
  • Vispareja Dala
   • Sporta lidmašinu valstiska nozime
   • “Genet Major” motors
  • LAK nodalu un kopu rosiba
  • Aviacija arzemes
  • Lidošanas kurss bildes
  • Sapiga vilšanas
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 21 – March 1936, No.3
  • Vispareja Dala
   • Aviacija un radio
   • Grafiski izskaitlošanas panemieni aeronavigacija
   • “Genet-Major” motors
   • Lidošanas kurss bildes
  • Literariska Dala
   • Pedeja gaisa kauja
   • Autožiro
   • Lidojošas sievietes
   • Aviacijas pionieru lidojumi
  • LAK vienibu rosiba
  • Aviacija arzemes
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 22 – Apr. 1936, No.4
  • Vispareja Dala
   • Aerodromi un vinu nozime civilas aviacijas attistiba
   • Grafiski izskaitlošanas panemieni aeronavigacija
   • Lidošanas kurss bildes
   • Modernas satiksmes lidmašinas Polijas gaisa satiksmes “Lot” linijas
  • Literariska dala
   • Ka norit gaisa uzbrukumi
   • Satikšanas ar Bišopu
  • LAK vienibu rosiba
   • Aviacijas pionieru pulcinu vaditaju un lidmodelu buvkursi Madona
  • Aviacija arzemes
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 23 – May 1936, No.5
  • Vispareja Dala
   • Uzticibu Vadonim – palavibu vienibai
   • Kara aviacijas nozime tagadne un nakotne
   • Starptautskie sacensibu noteikumi motorplanieriem un lidmodeliem
   • Lielbritanijas imperija gaisa
   • Gais karaspeks pret floti
   • Izcilus lidmašina – sportam un vieglai satiksmei
  • Literariska Dala
   • No arkla pie lidmašinas
   • Viltota telefonogramma
   • Rupes
  • LAK vienibu rosiba
   • Ka es uzvareju pirmas lidmodelu sacikstes
   • Kamdel lidmodelu sacikstes neuzvareju
  • Aizsargu aviacijas dzive
  • Aviacija arzemes
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 24 – Jun. 1936, No.6
  • Vispareja Dala
   • Musu kara aviacijas vesturiskas gaitas
   • Stabilas kimiskas kaujas vielas, to pielietašana un aizsardziba pret tam
   • Kapteina Cukura lidmašina “C6”
   • Aviacijas sasniegumi
   • Gumijas planieris
   • Motorplanieri Londona-Berline-Londona
  • LAK vienibu rosiba
   • Mes lidosim
   • Tragiska nave miris LAK saimnieciskas sekcijas priekšnieks, kara lidotajs kapt.-leitn. Hugo Freimanis
   • Aviacijas pulka 17. gadu atceres diena
   • Latvijas labakais lidotajs 1935. gada kapteinis Dzenitis
   • “Sparnota Latvijas” pirma redaktora un izdevniecibas “Literaatura” ipašnieka divkarša jublieja
  • Aviacija arzemes
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 25 – July 1936, No.7
  • Vispareja Dala
   • Baltijas valšku aeroklubu konference, laika no š.g. 5.-7. julijam
   • Lidmašinu un lidonu glabšana uz udens
   • Aviacijas sasniegumi
   • Buru lidmašina “Rhönbussard”
   • Pirmais apkartlidojums buru lidmašinas
  • Literariska Dala
   • Koeppens
  • LAK vienibu rosiba
   • Aviacijas propagandas diena Rujiena
   • Aviacijas svetki Valmiera
   • Labi izdevušies aviacijas svetki Liepaja
   • Baltijas valšku aerokluba delegati musu lidotaju saimes vidu
   • LAK nodalas rosigi buve angarus
   • Tragiska nave miris kara lidotajs virsn. vietn. Karlis Iesalnieks
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 26 – August 1936, No.8
  • Vispareja Dala
   • Varonu kultu – varonu garu!
   • Starptautiskas lidošanas sacikstes Vacija
   • Jauns lidmašinu nolaišanas panemiens
   • Cilveka muskulu speka lidmašinas problema
   • Lidojumi ar muskulspeku
  • Literariska Dala
   • Pirms 25 gadiem
  • LAK vienibu rosiba
   • Buru lidotaju apmacibas metodika
   • Aviacijas svetki Kuldiga
   • Aviacijas svetki Tukuma
   • Matišu nodalas aviacijas svetki
   • Latvijas aerokluba lidzdaliba stradnieku svetkos
   • Aviacijas propaganda Krustpili
   • Planieru kristibas un aviacijas svetki Rujiena
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aizsargu aviacijas 5 gadi
  • Aviacija arzemes
   • Baltijas valšku buru lidotaju salidojums Nida
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 27 – Sept. 1936, No. 9
  • Vispareja Dala
   • Augstlidojumi un skabekla iespaids uz lidotaju organismu
   • Satiksmes lidmašinu komercialas vertibas noteikšana
   • Rekords tallidošana bez nolaišanas
   • Svarigs avariju iemesls
  • Literariska Dala
   • Negaisa – izkapt
   • Leitnants Baums
  • LAK vienibu rosiba
   • Pirmas lidmodelu un puku sacensibas Ikškele
   • Skrundas aviacijas svetki
   • Aviacijas svetki Ventspili
   • Silta gaise lidbalonu lidojumu demonstrejumi LAK Krimuldas nodalas atklašanas svetki
   • Latvijas aerokluba Krimuldas nodalas atklašanas svetki
   • Vienibas svetki Ikškile
   • Bauskas aviacijas svetki
   • Nodalas atklašanas svinibas un planiera kristibas Sloka
   • Aviacijas propagandas dienas Lutrinos
   • 3. Aviacijas svetki Ikškile
   • Jauna LAK nodala Valdemarpili
   • Latvijas aerokluba jaunas lidmašinas
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Latvijas kugu ipašnieku liela davana aizsargu aviacijai
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 28 – Oct. 1936, No.10
  • Vispareja Dala
   • Aviacijas vasaras sezonu nosledzot
   • Pirma Latvijas apkartlidojuma
   • Labs degmotoru dzesešanas škidrums – etilen glikols
   • Modernas angara durvis
   • Latvija rada ka...
  • Literariska Dala
   • Cela gala
  • LAK vienibu rosiba
   • Buru lidotaju apmacibas metodika
   • Pirmie aviacijas svetki Madona
   • Auces nodalas atklašana
   • Lidmodelu un puku sacensibas Jelgava
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aizsargu aviacija kulturala dzive
   • Sparu svetki aizsargu aviacijas jaunceltnei
  • Aviacija arzemes
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 29 – Nov. 1936, No.11
  • Vispareja Dala
   • 18.novembris – varongara iemiesojums
   • Ar ko izskaidrojuma strauja civilas aviacijas attistiba visa pasaule
   • Lidojuma principi un lidaparatu veidi
   • “Debess blusas” parbaude un parbaudes rezultati
   • Gumijas starta virves uzglabašana un lietošana
  • Literariska Dala
   • No Richthofena atminam
  • LAK vienibu rosiba
   • Buru lidotaju apmacibas metodika
   • Aviacijas skauti
   • Liepajas aviacijas pionieru dzive
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 30 – Dec. 1936, No.12
  • Vispareja Dala
   • 15. Starptautiska Aviacijas Izstade Parize
   • Verojumi lidmodelu sacikstes Vacija
   • “Praga Air Baby”
   • Lidmodelu Rekordi
  • Literariska Dala
   • Griste
   • Rets gadijums
  • LAK vienibu rosiba
   • Chronika
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Chronika
  • Aviacija arzemes
   • Chronika
  • Civilaviacijas Inspektora rikojumi
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

LATVIANAVIATION.COM contents copyright © 2018 Gunārs Zūlis and heirs. All Rights Reserved.
Contributors of individual materials retain all rights to their collections and creative works.
LATVIANAVIATION.COM is a LATVIANS.COM project.

Design and hosting by [Clear-and-Simple] · Chicago · New York