LATVIAN AVIATION ITEMS FROM "SPARNOTA LATVIJA" - 1939 • Issue # 55 – Jan. 1939 No.1
  • Vispareja Dala
   • Baltijas valstu aeroklubu konference Tallina
   • Gaisa noverošana
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Buru lidošana dažadas valstis
   • Par bremzes plakšniem
   • Izgudrots precizs altimetris
   • Aviacijas reklamas dienesta
   • Reta “lidotaja jubileja” – 17,000 stundas
  • Literariska Dala
   • Trakais horunžijs
   • Lidotaja tevs
  • LAK vienibu rosiba
   • Cels ierosinajums
   • Latvijas aeroklub Krustpils nodalas rosiba
   • Pasivas gaisa aizsardzibas kursi
   • Buru lidotaju Ziemassvetku eglite
   • Aviacijas pionieru eglite
   • Priekules nodalas sarikojums
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Pltn Dzeniša referats
   • Kulturala darbiba
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 56 - Feb, 1939, No.2

 • Issue # 57 – Mar. 1939, No.3
  • Vispareja Dala
   • Tautas aviacija
   • Gaisa noverošana
   • Aviacijas izstade Parize
   • Buru lidošana dažadas valstis
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Izpletni
  • Literariska Dala
   • Parbaudes lidona piezimes
  • LAK vienibu rosiba
   • Sarkandaugavas biedru iecirkna 3 gadu darbibas atcere
   • Biedru iecirkna “Furniers” 3 darbibas gadu atcere
   • Rigas aviacijas skola uzsak 4. sporta lidotaju sagatavošanas kursu
   • Iznakusi jauna, visiem nepieciešana gramata
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Referats lidotajiem
   • Referats aizsargu aviacijas aizsardzem
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 58 – Apr. 1939, No.4
  • Vispareja Dala
   • Buru lidošanas sports – visas valsts lieta
   • Gaisa noverošana
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • 16. Aviacijas izstade Parize
   • “Weihe” un “Goevier” Latvijas aeroklubam
  • Literariska Dala
   • Aerodroma zeni
   • Anglu rekordlidotajas Džina Bettens iss dzives stasts
   • Septini pret trisdesmit
  • LAK vienibu rosiba
   • Buru lidotaju kurss Liepajas aviacijas skola
   • Latv. aerokluba vadiba buru lidotaju uztvere
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Godina aizsargu aviacijas aizsardzes
   • Pulkveža Oskara Kalpaka pieminai
   • Varoniba latviešu maksla
   • Ko visu spej aviacija
  • Aviacija arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 59 – May 1939, No.5
  • Vispareja Dala
   • 15. maijs – latviešu gaismas svetki
   • Sparnotai Latvijai
   • Gaisa noverošana
   • Aviacijas katastrofas iemesli
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Racionalizacija ari buru lidošana
   • Vacu sacensibas lidojums 1938.g.
   • 16. Aviacijas izstade Parize
   • “Cub Sport” sporta lidmašina, buveta Danija
   • Mainams celtspeks un pretestiba
  • Literariska Dala
   • Pirmie gaisa varoni
   • Lidotaja Toma gaitas
  • LAK vienibu rosiba
   • Noradijumi buru lidotaju kopu turpmakai darbibai
   • Jaunie gaisa ergli Krustpili
   • Aviacijas pionieru vaditaju Riga
   • Koncerts un aviacijas propaganda Ludza
   • LAK biedru iecirkna rikotais koncerts
   • Aviacijas un sporta propaganda Limbažos
   • Aviacijas skautu sarikojums
   • Kulturals sarikojums Ieriku nodala
   • Latv. aerokluba vadiba buru lidotaju uztvere
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aviacijas aizsardžu griba kalpot savai tautai un gimenei
   • Gimenes svetbridis kopeja Rigas aizsardžu saime
   • Draudzibas apliceinajums aizsargu aviacijai
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 60 – June 1939, No.6
  • Vispareja Dala
   • Musu kara aviacija sakara ar 20 gadu pastavešanas svetkiem
   • Pirms divdesmitiem gadiem
   • Aviacijas katastrofas iemesli
   • Veja iespaids uz lidmašinu atruma meerišanu
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
  • Literariska Dala
   • Pedejais lidojums
  • LAK vienibu rosiba
   • Dzelzcelnieki – rosigi buru lidošanas veicinataji
   • Lidmodelisms un aviacijas propaganda Smiltene
   • Latvijas aerokluba veco lidotaju sekcijas sarikojums
   • Jaunjelgavas nodalas atklašana
   • Lidmodelistu sacensibas Valmiera
   • Vienibas svetki un aviacijas propagandas diena Nurmuiža
   • Rigas aviacijas skolas IV kursa lidapmacibas stklašana
   • Aviacijas svetki Daugavpili
   • 1,000,000 km
   • Iganunijas kara lidotaji musus galvas pilseta
   • Burlidošana Latvija un arzemes
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aizsargu aviacijas sviniga sanaksme
   • Aizsargu aviacijas saime gaišas vienibas saules mirdzuma
   • Priekšlasijums aizsargu aviacijai
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 61 – July 1939, No.7
  • Vispareja Dala
   • Aviacija un tas nozime valsts aizsardzibas darba
   • Buru lidošana Padomju Krievija
   • Buru lidošana – 1940. g. Helsinku olimpisko spelu programa
   • Padomju Krievijas aviacijas skaitlos
   • Plakanie un kastveida puki
   • Lidmodelu rekordi
  • Literariska Dala
   • Lidotaja Ku Dina gaitas
   • Lielus darbus pieminot – Aviacijas pulka 20. gada svetki
  • LAK vienibu rosiba
   • Kuldiga savatavo aviacijas pionieru vaditajus
   • Lodmodelistu sacensibas Kuldiga
   • Valkas nodalas lidmodelistu sasniegumi
   • Saskano galvas pilsetas Rigas un provinces nodalu darbibu
   • Pasivas gaisa aizsardzibas kursi Viesite
   • Burlidošana Latvija un arzemes
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Vieniba un tevzemes milestiba
   • Atjaunotas Latvijas 5 gadu atceres diena apbalvotie
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 62 – Aug.1939, No.8
  • Vispareja Dala
   • Pirms 30 gadiem
   • Verojumi starptautiskas lidmodelu sacensibas Somija
   • Piecas dienas Jämijärvi buru lidotaju skola, Somija
  • Literariska Dala
   • Parlidojums Riga-Rujiena divvietiga burulidmašina
   • Piespiesta nolaišanas
  • LAK vienibu rosiba
   • Lidmodelu rupnieciba bernu svetkos
   • Aviacijas svetki Rujiena
   • 1. Mazpulku lidmodelu sacensibas
   • Plaši aviacijas svetki Kuldiga
   • Burlidošana Latvija un arzemes
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 63 – Sept.1939, No.9
  • Vispareja Dala
   • Verojumi Lietuvas aerokluba rikotas pirmas Baltijas valstu aeroklubu lidošanas sacensibas Kauna
   • Aviacijas prieki on bedas
   • Baltijas pirmas valstu buru lidošanas sacensibas
   • Musu buru lidotaju sasniegumu novertejums
  • Literariska Dala
   • Divas gaisa kaujas
   • Aviacijas svetki Liepaja
   • Aviacijas svetki Vainode
   • Aviacijas svetki Gulbene
   • Aviacijas svetki Skrunda
   • Aviacijas propagandas diena Krimulda
   • Sarikojums Ape
   • Aviacijas svetki Ventspili
   • Lidmodelistu sacensibas Olaine
   • Burlidošana Latvija un arzemes
  • Humors

 • Issue # 64 – Oct.1939, No.10
  • Vispareja Dala
   • Tevzemes drošibai
   • Gaisa noverošana
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Civilas aviacijas loma valsts saimnieciba, juras celu noverošana, un teritorijas parraudziba
   • Gaisa satiksme
  • LAK vienibu rosiba
   • Aviacijas svetki Auce
   • Sarikojums Baltinavas nodala
   • Aviacijas svetki Jelgava
   • Burlidošana Latvija un arzemes
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aizsargu aviacijas pulks nometne
  • Latvijas aerokluba pazinojumi

 • Issue # 65 – Nov. 1939, No.11
  • Vispareja Dala
   • Musu sporta lidmašinas sasniegumi Anglijas lietprateju skatijuma
   • Sasniegtais atrums aviacija
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Apmacibas lidmašinas
  • Literariska Dala
   • Spanijas kara lidotaju stasti
  • LAK vienibu rosiba
   • Aviacijas propagandas diena Pededze
   • No Latvijas aerokluba dzives
  • Latvijas aerokluba pazinojumi
  • Humors

 • Issue # 66 – Dec. 1939, No.12
  • Vispareja Dala
   • Gaisa noverošana
   • Aizsardziba pret kimisko uzbrukumu
   • Lidmašinas techniska atruma noteikšana
  • Literariska Dala
   • Kinas kara lidotaju stasti
   • Uzbrukums kugiem
   • 9000 metru augstuma
   • No dienas gramatas
  • LAK vienibu rosiba
   • Atziniba Latvijas aerokluba lidapmacitajiem
   • Latvijas aerokluba priekšniekam
   • Iepriecinošs lemums
   • No Latvijas aerokluba dzives
  • Aizsargu aviacijas dzive
   • Aizsargu aviacijas pulka izpletnu leceju saime aug
  • Humors


LATVIANAVIATION.COM contents copyright © 2018 Gunārs Zūlis and heirs. All Rights Reserved.
Contributors of individual materials retain all rights to their collections and creative works.
LATVIANAVIATION.COM is a LATVIANS.COM project.

Design and hosting by [Clear-and-Simple] · Chicago · New York