Red Stars
  Title: Barbarossa & The Retreat To Moscow

  Author: Drabkin, Artem

  Format: Hardcover

  Edition: Published by Pen & Sword Military, Great Britain, 2007
  Structure: The recollections of six Soviet pilots who flew in World War II, three appendices, and eight pages of black and white photos / profiles

  ISBN: 978 - 1 - 84415 - 563 - 7  • Abramov , G.A. pg. 146
  • Adonkin , Vasili pg. 51
  • Aladinskiy , B.I. pg. 144
  • Aladinskiy , V.I. pg. 144
  • Albert , Marcel pg. 49
  • Alekseyenko , V.A. pg. 108, 141
  • Aleksukhin , V.T. pg. 109
  • Alelyukhim , A.V. pg. 31
  • Alelyukhin , A.V. pg. 141, 146
  • Amet-Khan , S. pg. 141
  • Andreyev , Y.A. pg. 14
  • Andreyev , A.Kh. pg. 139
  • Andreyev , S.P. pg. 144
  • Andrianov , V.I. pg. 141
  • Antonov , S.M. pg. 127
  • Arestov , B.K. pg. 145
  • Artemyev , B.P. pg. 145
  • Avdeyev , Mikhail V. pg. 39, 156
  • Babak , I.I. pg. 146
  • Babanin , Ivan pg. 51
  • Bajdukov , G.F. pg. 144
  • Baranchuk , K.G. pg. 144
  • Baranov , N.I. pg. 144
  • Barbashinov , M.N. pg. 146
  • Bardeyeyev , A.P. pg. 145
  • Baronova , P.V. pg. 103
  • Baturin , A.G. pg. 16
  • Beda , L.I. pg. 141
  • Begeldinov , T.Ya. pg. 141
  • Beletskiy , Ye.M. pg. 143
  • Belokop , I.V. pg. 12
  • Belousov , V.I. pg. 144
  • Belyj , F.D. pg. 145
  • Beregovoj , G.T. pg. 141
  • Berkal , Yu.M. pg. 144
  • Bershanskaya , Ya.D. pg. 144
  • Bibikov , V.N. pg. 139
  • Biskup , P.I. pg. 17
  • Blagoveshchenskiy , V.S. pg. 144
  • Blinov , B.V. pg. 146
  • Blitnov , Anatoliy pg. 108
  • Bobrov , V.I. pg. 145, 146
  • Bochkov , I.V. pg. 65, 154
  • Boldyrikhin , F.Z. pg. 144
  • Bondarenko , M.Z. pg. 141
  • Borodin , V.I. pg. 104, 147
  • Borovchenko , G.T. pg. 145
  • Borovykh , A.Ye. pg. 141
  • Bozhko , G.D. pg. 146
  • Brandys , A.Ya. pg. 141
  • Brovko , I.I. pg. 146
  • Burkin , M.I. pg. 146
  • Burmatov , Vladimir A. pg. 64
  • Bychkov , S.N. pg. 28
  • Bykov , V.V. pg. 113
  • Bystrov , G.G. pg. 145
  • Chankotadze , Sh.L. pg. 145
  • Chapayev , V.I. pg. 100
  • Chelnokov , N.V. pg. 109, 141
  • Chemodanov , S.I. pg. 146
  • Chenetsov , pg. 145
  • Chepinoga , P.I. pg. 63
  • Chertov , S.I. pg. 144
  • Chetverikov , I.V. pg. 121
  • Chirba , S.N. pg. 144
  • Chirskov , B.F. pg. 146
  • Chuchov , G.A. pg. 144
  • Chuk , I.G. pg. 144
  • Chupikov , P.F. pg. 144
  • Chupikov , P.S. pg. 145
  • Davidov , V.I. pg. 144
  • de Saint-Marceaux , Gaston pg. 48
  • Defino , L pg. 48
  • Denisov , S.P. pg. 141
  • Dobrich , Hans pg. 64
  • Dobysh , P.I. pg. 93, 144
  • Dolgikh , A.G. pg. 146
  • Donchenko , S.A. pg. 144
  • Dranko , P.A. pg. 145
  • Drozdov , A.T. pg. 79
  • Druzdev , N.I. pg. 146
  • Dymchenko , V.I. pg. 145
  • Dzusov , I.M. pg. 144
  • Esteyen , N pg. 20, 153
  • Falaleyev , F.Ya pg. 138
  • Fedorov , Ye.P. pg. 141
  • Fedorov , I pg. 146
  • Fedotov , A.A. pg. 144
  • Fetisov , A.S. pg. 144
  • Filimonov , B.I. pg. 9
  • Gabajdulin , A pg. 108
  • Galitsin , G.M. pg. 144
  • Gallaj , Mark L. pg. 137
  • Galunov , D.P. pg. 144
  • Gareyev , M.G. pg. 141
  • Gatyunov , A.D. pg. 109
  • Gavrilov , S.N. pg. 145
  • Gerenyy , I.Yu. pg. 130
  • Getman , S.G. pg. 144
  • Glinka , D.B. pg. 141, 146
  • Glushchenko , I.I. pg. 146
  • Golovachev , P.Ya. pg. 141
  • Golovanov , A.Ye. pg. 138, 139
  • Golubev , V.F. pg. 35, 146
  • Golubev , V.M. pg. 141
  • Gorbachev , A.T. pg. 116
  • Goreglyad , pg. 144
  • Gorodilov , B.I. pg. 134
  • Goryunov , S.K. pg. 139
  • Grechukhin , G.T. pg. 87, 157
  • Grib , M.I. pg. 38
  • Gritsevets , S.I. pg. 141
  • Grizodubova , V.S. pg. 146
  • Gromov , M.M. pg. 138, 139
  • Grozhovetskiy , G.I. pg. 145
  • Gubriy , A.A. pg. 146
  • Gugridze , V.T. pg. 44
  • Gulayev , N.D. pg. 142, 146
  • Gultyayev , G.K. pg. 146
  • Gurarev , I.S. pg. 146
  • Guryanov , G.G. pg. 11, 138
  • Huhanantti , T. pg. 147
  • Ivanov , G.A. pg. 144
  • Ivanov , V.P. pg. 144
  • Kaberov , I.A. pg. 26
  • Kalmykov , V.T. pg. 43
  • Kamanin , N.A. pg. 144
  • Kamozin , P.M. pg. 142, 146
  • Kanarev , A. pg. 146
  • Karnachenok , N.A. pg. 44
  • Karpov , A.T. pg. 142
  • Khalayev , S pg. 108
  • Kharitonov , P.T. pg. 141
  • Khlusovich , I.M. pg. 144
  • Kholodov , I.M. pg. 145
  • Khoroshikh , M.G. pg. 144
  • Khrolenko , M.N. pg. 146
  • Khrukin , T.T. pg. 142
  • Khudyakov , S.A. pg. 138, 139
  • Kirjonen , M pg. 147
  • Kiselev , S.A. pg. 144
  • Kitayev , V.A. pg. 144
  • Kleshchev , I.I. pg. 144
  • Klubov , A.F. pg. 142
  • Klusson , Ye.T. pg. 145
  • Knizhnik , V.A. pg. 147
  • Kochetkov , Andrej G. pg. 137
  • Kokkinaki , V.K. pg. 142
  • Koldunov , A.I. pg. 142, 146
  • Kolokoltsev , M.N. pg. 144
  • Kolomijtsev , L.V. pg. 144
  • Komarov , G.I. pg. 144
  • Kondratyev , P.V. pg. 146
  • Kondratyuk , D.F. pg. 139
  • Koreshkov , V pg. 146
  • Korobov , V.F. pg. 45
  • Koryakin , V.A. pg. 145
  • Korzunov , I.E. pg. 91
  • Koskela , P pg. 147
  • Kostkin , F.V. pg. 146
  • Kostylev , Georgi D. pg. 34, 35
  • Koval , Ye.P. pg. 144
  • Kovalev , S.P. pg. 145
  • Kozachenko , P.K. pg. 145
  • Kozhedub , Ivan N. pg. 30, 32, 141, 142, 146
  • Krasnolutskiy , M.P. pg. 147
  • Krasnukhin , pg. 85
  • Krasovskiy , S.A. pg. 138, 139
  • Kravchenko , G.P. pg. 142
  • Kravtsov , I.S. pg. 29
  • Kretov , S.I. pg. 142
  • Krukin , T.T. pg. 138, 139
  • Krupin , A.P. pg. 94
  • Krupskiy , I.V. pg. 144
  • Kubarev , V.N. pg. 146
  • Kucherkov , G.S. pg. 144
  • Kulakhov , P.S. pg. 142
  • Kungurtsev , Ye.M. pg. 142
  • Kurbatov , Ya.A. pg. 144
  • Kurochkin , M.A. pg. 146
  • Kutsevalov , T.F. pg. 138, 139
  • Kuusela , K pg. 147
  • Kuzmenko , pg. 133
  • Kuzmin , G.P. pg. 31
  • Kuznetsov , A.A. pg. 50, 139
  • Kuznetsov , G.F. pg. 58
  • Kuznetsov , M.V. pg. 142, 145
  • Kuznetsov , P.O. pg. 144
  • Kuznetsov , N.F. pg. 146
  • Kuznetsov , N.G. pg. 148
  • Lavrinenkov , V.D. pg. 142, 146
  • Lemeshko , P.N. pg. 139
  • Leshko , D.K. pg. 144
  • Likholetov , P.J. pg. 29
  • Linden , E. pg. 147
  • Litvyak , Lilya pg. 41
  • Loginov , Ye.F. pg. 145
  • Lomakin , Anatoli G. pg. 12
  • Lozenko , P.S. pg. 144
  • Luganskiy , S.D. pg. 142, 146
  • Lvov , S.I. pg. 27
  • Lyahovskiy , N.F. pg. 144
  • Lysenko , N.K. pg. 145
  • Lyubimov , I.S. pg. 146
  • Maksimenko , V.I. pg. 145
  • Malin , A.P. pg. 89
  • Markov , G.M. pg. 145
  • Matikov , pg. 145
  • Matrosov , A.E. pg. 84, 85
  • Matsiyevich , V.A. pg. 53
  • Matveyev , A.A. pg. 144
  • Mazurenko , A.Ye. pg. 142
  • Menyayev , A.A. pg. 144
  • Mergunov , pg. 80
  • Merkulov , pg. 46
  • Metelin , P.M. pg. 144
  • Metsavainio , K pg. 147
  • Mikhajlichenko , I.Kh, pg. 142
  • Mikhajlov , B.I. pg. 146
  • Mikryunov , N.V. pg. 146
  • Mironenko , A.A. pg. 146
  • Mironov , S.I. pg. 144
  • Mishchenko , F.M. pg. 144
  • Molodchij , A.I. pg. 142
  • Molotov , V.M. pg. 97
  • Morgunov , S.N. pg. 146
  • Motomyy , I.P. pg. 144
  • Musatov , N.A. pg. 146
  • Mykhlik , V.I. pg. 102, 142
  • Mylnikov , G.M. pg. 142
  • Najdenov , S.N. pg. 145
  • Naumenko , N.F. pg. 139
  • Nedbajlo , A.K. pg. 142
  • Nenashev , V.I. pg. 145
  • Nikolayev , G.A. pg. 145
  • Nikolayev , A.M. pg. 146
  • Norala , J pg. 147
  • Novikov , A.A. pg. 138, 142
  • Novikov , V.A. pg. 144
  • Novitskiy , P.N. pg. 145
  • Odintsov , M.P. pg. 142
  • Omelchenko , A.M. pg. 146
  • Orlenko , I.F. pg. 113
  • Osipchuk , B.P. pg. 146
  • Osipov , V.N. pg. 142
  • Osipov , A.A. pg. 144
  • Ostayev , A.E. pg. 87
  • Ostraykov , N.A. pg. 139
  • Ovodov , A.A. pg. 144
  • Ovsyannikov , pg. 95
  • Ozheredev , S.A. pg. 144
  • Panasov , N.D. pg. 88
  • Panov , A.B. pg. 144
  • Papivin , N.F. pg. 139
  • Parshin , G.M. pg. 101, 103, 142, 157
  • Pavlov , I.P. pg. 31
  • Pavlov , I.F. pg. 103, 104, 142
  • Pavlov , P.I. pg. 148
  • Pavlushkin , N.S. pg. 146
  • Perkko , V pg. 147
  • Perminov , N.V. pg. 138
  • Petrov , G.G. pg. 144
  • Petrovets , A.K. pg. 145
  • Petukhov , S.M. pg. 145
  • Pisanko , A.S. pg. 144
  • Pivovarov , M.Ye. pg. 146
  • Pleshakov , S.I. pg. 45
  • Plokhov , P.G. pg. 145
  • Plotnikov , P.A. pg. 142
  • Podornyy , I.D. pg. 143
  • Pokryshev , Petr. A. pg. 43, 59, 142
  • Pokryshkin , Alexander I. pg. 62, 63, 141, 142, 146
  • Polbin , I.S. pg. 142, 143
  • Polikarpov , N.N. pg. 126
  • Polyakov , S.N. pg. 19, 144
  • Polynin , F.P. pg. 139
  • Ponomarchuk , S.Ye. pg. 145
  • Ponomarenko , I.N. pg. 148
  • Popkov , Vladimir I pg. 35, 142, 146
  • Prekhin , F.T. pg. 113
  • Preobrazhenskiy , Ye.N. pg. 146, 148
  • Presnyakov , Ilya pg. 88
  • Prokhorov , A.N. pg. 142
  • Proshenkov , N.I. pg. 67
  • Prutkov , N.I. pg. 144
  • Pudan , P pg. 133
  • Puntus , L.G. pg. 144
  • Pusep , E.S. pg. 97
  • Pushkarev , F.S. pg. 144
  • Pyatikhin , I.G. pg. 139
  • Rakov , Vasili I. pg. 92, 142, 148, 158
  • Rasskazov , K.I. pg. 144
  • Rassukov , I.M. pg. 146
  • Rechkalov , G.A. pg. 142, 146
  • Redko , V pg. 16
  • Rejfshneider , G.A. pg. 144
  • Rejko , L.D. pg. 144
  • Repnikov , N.F. pg. 147
  • Rimpinen , P pg. 147
  • Rudenko , S.I. pg. 139
  • Rusakov , V.A. pg. 139
  • Ryazanov , A.K. pg. 142
  • Ryazanov , V.G. pg. 142, 144
  • Rybalchenko , S.D. pg. 139
  • Ryevin , V.A. pg. 56
  • Saalasti , T pg. 147
  • Sadov , P.M. pg. 144
  • Safonov , Boris F pg. 8, 143
  • Samokhin , M.I. pg. 139
  • Savitskiy , Ya.Ya. pg. 143
  • Segalayev , V.P. pg. 12
  • Semejko , N.I. pg. 143
  • Senatorov , A.S. pg. 139
  • Senko , V.V. pg. 143
  • Serbin , I.I. pg. 112
  • Serov , V.G. pg. 146, 147
  • Shamanov , G.A. pg. 146
  • Shanin , G.A. pg. 144
  • Shavrov , V.N. pg. 147
  • Shchelkin , V.A. pg. 146
  • Shchenikov , N.P. pg. 145
  • Shcherbakov , A.Ya. pg. 135, 146
  • Shchetnikov , G.S. pg. 145
  • Shchipov , Yuri pg. 22
  • Shestakov , L.A pg. 144
  • Shevchuk , V.M. pg. 145
  • Shevelev , M.I. pg. 138
  • Shevelev , P.Z. pg. 144
  • Sheverdinskiy , N pg. 129
  • Shimanov , N.S. pg. 138
  • Shinkarenko , F.I. pg. 145
  • Shiyanov , G.M. pg. 137
  • Shpak , D.S. pg. 144
  • Shumkova , K.S. pg. 67
  • Sidin , I.A. pg. 146
  • Sidney , B.A. pg. 144
  • Sirotin , V.F. pg. 64
  • Sitnikov , A pg. 147
  • Skatov , P.S. pg. 84
  • Sklyarov , M.G. pg. 144
  • Skomorokhov , N.M. pg. 143, 146
  • Slobzhan , D.Ya. pg. 139
  • Slvkov , G.F. pg. 143
  • Smirnov , K.M. pg. 138
  • Smirnov , A.S. pg. 143
  • Smushkevich , Ya.V. pg. 143
  • Sobolev , N.G. pg. 66
  • Sokolov , I.M. pg. 139
  • Sokolov , A.D. pg. 144
  • Solovyov , K.V. pg. 18
  • Sorokin , A.V. pg. 147
  • Steblovskiy , I.Ye. pg. 145
  • Stepanenko , I.N. pg. 143
  • Stepanishchev , M.T. pg. 143
  • Stepanjan , N.G. pg. 148
  • Stepanov , P.S. pg. 138, 139, 145
  • Stepanyan , N.G. pg. 143
  • Stepichev , V.V. pg. 144
  • Stolyarov , N.G. pg. 143
  • Stoyanov , A.Z. pg. 110, 158
  • Styazhkov , A.V. pg. 145
  • Sudets , V.A. pg. 139
  • Sukhorebrikov , G.A. pg. 144
  • Suprun , S.P. pg. 143
  • Surzhenko , S.G. pg. 3
  • Suvorov , I.P. pg. 144
  • Svistunov , N.G. pg. 144
  • Svitenko , N.I. pg. 107
  • Taran , P.A. pg. 143
  • Taranenko , I.A. pg. 144, 145
  • Tereshkin , A.A. pg. 145
  • Tikhomirov , pg. 148
  • Tikhonov , V.F. pg. 146
  • Titov , F.V. pg. 145
  • Tkachev , V pg. 129
  • Tkatchenko , A.K. pg. 89
  • Tokarev , N.A. pg. 146
  • Tomminen , T pg. 147
  • Tonkonogaley , G.A. pg. 64
  • Trekhin , V.A. pg. 146
  • Trontti , N pg. 147
  • Trunov , M.G. pg. 145
  • Trutayev , pg. 144
  • Tsokolayev , Gennadi D. pg. 10, 156
  • Tsyganov , Yevgeni T. pg. 22
  • Tumanov , I.K. pg. 146
  • Tyurin , T.R. pg. 144
  • Ukhov , V.P. pg. 144
  • Ushakov , V.A. pg. 143
  • Utin , A.V. pg. 143, 144
  • Valentik , D.D. pg. 145
  • Vanyukhin , P.G. pg. 145
  • Vasileyev , A.G. pg. 144
  • Vasiliev , Mikhail J pg. 7
  • Vasilyev , S.M. pg. 144
  • Vatolkin , L.K. pg. 41
  • Veroshchinskiy , V.N. pg. 145
  • Vershinin , K.A. pg. 139
  • Vinogradov , V.A. pg. 139
  • Vinogradov , V.G. pg. 147
  • Vitruk , A.N. pg. 144
  • Volkov , M.G. pg. 145
  • Volkov , V.A. pg. 145
  • Volodin , P.S. pg. 138
  • Vorobyev , I.A. pg. 143
  • Voronov , V pg. 38
  • Vorozheikin , A.V. pg. 143, 146
  • Vorozhejkin , G.A. pg. 138
  • Vorshin , A.P. pg. 129
  • Vybornov , A.I. pg. 45
  • Yakhnis , I.S. pg. 144
  • Yakimov , V.N. pg. 67
  • Yakobson , A.Yu. pg. 145
  • Yefimov , A.N. pg. 143
  • Yefremov , V.S. pg. 143
  • Yemelyanenko , V.B. pg. 109
  • Yerlykin , Ye.Ye. pg. 143
  • Yermachenkov , V.V. pg. 139
  • Yevstigneyev , K.A. pg. 143, 146
  • Yezhov , V.S. pg. 144
  • Yudako , A.P. pg. 144
  • Yudin , N.D. pg. 144
  • Yukhanov , D.P. pg. 145
  • Yumashev , K.I. pg. 146
  • Zabaluyev , V.M. pg. 144
  • Zaikov , V pg. 146
  • Zaitsev , A.A. pg. 83
  • Zajkin , I.M. pg. 146
  • Zajtsev , V.A. pg. 143
  • Zdorovtsev , S.I. pg. 141
  • Zelenov , N.A. pg. 59
  • Zhavoronkov , S.F. pg. 139, 248
  • Zhdanov , V.N. pg. 139
  • Zhigarev , P.F. pg. 139
  • Zhivolup , M.A. pg. 145
  • Zhuchkov , T.S. pg. 26
  • Zhukov , T.A. pg. 134
  • Zhukov , M.P. pg. 141
  • Zhukov , A.P. pg. 144
  • Zhuravlev , I.P. pg. 139
  • Zubanev , N.I. pg. 145
  • Zyuzin , O.V. pg. 66
  • Zyuzya , A.A. pg. 145

LATVIANAVIATION.COM contents copyright © 2021 Gunārs Zūlis and heirs. All Rights Reserved.
Contributors of individual materials retain all rights to their collections and creative works.
LATVIANAVIATION.COM is a LATVIANS.COM project.

Design and hosting by [Clear-and-Simple] · Chicago · New York